top of page

GROUP EXHIBITION | DOORS

The exhibition that Japanese artists who are active globally and expected to be active artist.

sponsored by Isetan Mitsukoshi Shinjuku.


Artist: Hideki Iinuma, Genta Ishiduka, Tomohiro Inaba, Jumpei Ohmori, Naoki Onogawa, Kohei Kawasaki, Riyu Kim, Yayoi Kusama, Haruka Kudo, Misato Kurimune, Kozo Takeuchi, Hirotsune Tasima, Daisuke Tuchigahata, Kengo Nakamura, Yoshitomo Nara, Takashi Murakami, Yasumasa Morimura, Katsutoshi Yuasa


DOORS 2015.6.12(Friday) 10:30 - 19:00

Venue:The Westin Tokyo 1-4-1 Mita, Meguro-ku, Tokyo JAPAN

Comments


bottom of page